XI МАЙСКИ КРАЕВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ

20 май 2022 г. – 14:00 часа – Заседателна зала на Община Мездра

П Р О Г Р А М А

14:00 ч. – Откриване на краеведските четения

Първа сесия – ръководител Мирослав Гетов

14:10 – 14:20 ч. – Строежътна сградата на Прогимназия „Тодор Балабанов“ в Мездра (1925-1929 г.) – Ученици от III б” клас в ОУ „Христо Ботев – гр. Мездра с класен ръководител Лилия Христова

14:20 – 14:30 ч. – Черепишката света обител през вековете – Петър Вутов

14:30 – 14:40 ч. – На учителя с любов и незабрава: спомен за даскал Ангел Иванов от с. Кален и за неговата съпруга Донка Григорова – д-р ф. н. Христина Маринска

14:40 – 14:50 ч. – Към историята на Ботевата чета Ивана Захариева

14:50 – 15:00 ч. – 8 забележителни културно-исторически обекта в община Мездра Светла Дамяновска

15:00 – 15:10 ч. – Храната вкъщи – спомени от детството д-р ф. н. Анета Дилова

15:10 – 15:30 ч. – Кафе пауза

Втора сесия – ръководител Валентина Цекова

15:30 – 15:40 ч. – Тайните на домашния сапун, запазени в паметта на царевчанкиЛиляна Лещарска/ НЧ „Просвета-1928” – с. Царевец

15:40 – 15:50 ч. Сирни заговезни в с. Долна Кремена – Милка Пухалска/ НЧ „Просвета 1897” – с. Долна Кремена

15:50 – 16:00 ч. – 100 години читалищна дейност в с. Рашково Галя Дикова-Иванова/ Исторически музей – гр. Правец

16:00 – 16:10 ч. Очерк за народната певица Рада Бельова от с. Зверино от етнографа и фоклорист доц. д-р Йорданка Манкова Стиляна Стоянова/ НЧ „Факел-1926“ – с. Зверино

16:10 – 16:20 ч. – Характерни думи от с. Зверино, Врачанско – Валентина Цекова/ НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра

16:20 – 16:30 ч. – Илия Ненчев (1996-1978 г.): от Игнатица, през София, Битоля и остров Персин, до… забвението – Мирослав Гетов/ НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра

16:30 ч. – Закриване на краеведските четения

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Моля отговорете на въпроса *