Осми читалищен конкурс “Георги Тодоров”

Наградиха призьорите в Осмия читалищен конкурс “Георги Тодоров”, организиран от НЧ „Просвета 1925“ – Мездра  В Световния ден на книгата и авторското право (World Book and Copyright Day) – 23 април, Народно читалище „Просвета 1925“ – Мездра отчете резултатите и…