Обогатяване на библиотечния фонд с държавно финансиране

НЧ “Просвета 1925 – Мездра” за поредна година спечели проект за нови книги от Програмата “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност 2023” към Министерство на културата. Отпуснатите средства са в размер 2 895,41 лв. Книгите подбрани в проекта…