Дванадесети майски краеведски четения се проведоха в гр. Мездра

В рамките на традиционните Празници на културата „Мездра-май“ в гр. Мездра се проведоха Дванадесети майски краеведски четения. Организатор на събитието бе Краеведското дружество към НЧ „Просвета 1925“ – Мездра. Гости на форума бяха Нели Минева – заместник-кмет на Община Мездра,…