Проект: Основен ремонт на електрически и ВиК инсталации и изпълнение на СМР на първи и втори етаж на съществуваща обществена сграда „Читалище Просвета – Мездра“, гр. Мездра, община Мездра

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г. ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   МЯРКА 7 ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020…

95 години културен живот в Мездра

Поздравителен адрес от кмета на Община Мездра – господин Иван Аспарухов получи НЧ Просвета 1925 – Мездра. Поводът бе навършването на 95 години от учредяването на културната институция в града. В годините читалището е било духовен център за култура и…