Спечелен проект на читалищната библиотека

Библиотеката към читалището е в списъка с одобрените проекти, подадени към Фондация “Глобални библиотеки – България” по програмата “Библиотеката – активен участник в обществения живот”, 2018 г. От одобрени 70 участници, читалищната библиотека по точков актив заема 22 място с…