Читалищната библиотека спечели пореден проект за книги

И тази година Министерството на културата обяви сесия за кандидатстване с проект за книги от всички библиотеки в страната по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за информираност и четене“. Според правилата право да кандидатстват имат всички библиотеки, които са подали своите отчети в Единния регистър на обществените библиотеки, а за читалищните библиотеки – и в Регистъра на народните читалища, водени от Министерството. За градските читалищни библиотеки сумата за кандидатстване бе 5000 лв. Нашата читалищна библиотека се възползва от поканата и кандидатства, при спазване на условията, определени в Правилата за кандидатстване. Проектът ни е одобрен за книги на обща стойност 3966.74 лв. И тази година ще се обновят читалищните фондове с детска, учебно-помощна, художествена, обществена, научна и справочна литература.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Моля отговорете на въпроса *