Читалищен конкурс „Георги Тодоров” – 2019 г.

Уважаеми творци! Имаме удоволствието да обявим и тази година конкурса на името на Георги Тодоров

Регламент: Право на участие имат всички жители на Община Мездра, навършили 18 години, включително учениците от 11 и 12 класове. 
Конкурсът е анонимен – творбите се подават неподписани, придружени със запечатан плик, съдържащ личните данни на автора (трите имена, адрес, телефон и e-mail). Неанонимни текстове няма да бъдат разглеждани.
Раздели:
1.Поезия – приема се 1 (едно) непубликувано стихотворение;
2.Художествена проза – приема се 1 (един) непубликуван разказ, не по-дълъг от 3 машинописни страници;
3.Краезнание – приема се 1 (един) непубликуван текст, не по-дълъг от 3 машинописни страници;

Срок: Творбите се приемат до 19.04.2019 г. ( петък )
Текстовете се предават на Валентина Цекова в НЧ ”Просвета 1925-Мездра” или по пощата, на адреса на читалището: 
гр. Мездра – 3100, 
ул.”Просвета” № 2 
НЧ”Просвета 1925-Мездра” 
(за литературния конкурс “Георги Тодоров”).

Награден фонд: И в трите раздела се връчва по една парична награда „Георги Тодоров”.
Тържественото отчитане на конкурса ще се състои на 30.04.2019 г. в читалището. 

Всички автори получават грамота за участие в конкурса.
Очакваме творбите ви! Успех!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Моля отговорете на въпроса *