Трупа за експериментален театър

Трупа за експериментален театър
трупа за експериментален театър

Театралната самодейност е първата организирана дейност на Читалище „Просвета”. Нейното начало е поставено през 1927 г. с постановка на комедията „Службогонци“ от Иван Вазов, изнесена на новогодишната вечеринка. Положени са темелите на една традиция, която през годините се радва на огромна популярност – в навечерието на Нова година читалищният театър да представя по една нова пиеса.

Първоначално актьорите са само мъже, тъй като през този период жените не участват активно в обществения живот. Именно с театралната самодейност се извършва прелом в нагласите и съзнанието на хората и към актьорите се присъединяват и дами. Играят се пиеси предимно с историческа и социално-битова тематика – „Иванко“, „Борислав“, „Йончови ханове”, „Вражалец”, „Обикновен човек”, „Дъщерите на Ефремов”, „Неразделни” и др. През 1936 г. актьорите самодейци успяват да приспособят за салон мазето (стария физкултурен салон) на прогимназия „Тодор Балабанов”, където изнасят своите постановки. Сдобили се със сцена, те увеличават състава си и поставят пиесата „Майстори“ от Рачо Стоянов.

В летописа на мездренския театър завинаги оставят имената си Петко Начев, Петър Горанов, Методи Ковачев, Кирил Ковачев, Ганка Велчева, Митко Алексиев, Александър Динков, Николай Велчев, Елена Пецурова, Веса Велчева, Анастасия Коцева, Анка Велчева и Гена Стойкова. Следва поколението на Кирил Борисов, Иван Петров, Михаил Патев, Стефан Начев, Пенка Калчева, Вера Ковачева, Теменужка Тинчева, Хенриета Владимирова и пр.

Най-големия си успех читалищният театър постига в края на 60-те години на XX век, когато е отличен с бронзов медал за пиесата „Сребърният пръстен“ в Третия републикански фестивал на художествената самодейност. Впоследствие театралната самодейност постепенно замира. През 70-те и 80-те години е сформиран Естрадно-сатиричен състав с ръководител Цветан Нецов, който се стреми да задоволи духовните потребности на мездренската публика от театър, макар и под друга, съвременна форма.

Негов наследник в наши дни е групата за Трупа експериментален театър и художествено слово с ръководител Юли Пухалски, която представи с успех поетичните композиции „Тайната вечеря на Дякона Левски“ по пиесата на Стефан Цанев и „Честен кръст“ от Борис Христов. В 2016 г. висок старт на театралите бе възстановката на Дионисиевите празници „От Дионисий до Трифон Зарезан“. Много изложби и национални празници са откривани с музикално-поетични композиции на експерименталния театър.