Спечелен проект на читалищната библиотека

Библиотеката към читалището е в списъка с одобрените проекти, подадени към Фондация “Глобални библиотеки – България” по програмата “Библиотеката – активен участник в обществения живот”, 2018 г. От одобрени 70 участници, читалищната библиотека по точков актив заема 22 място с 54 точки. В предложените три тематичти области: Развитие на местната общност, Устойчиво развитие и Образователни инициативи, библиотеката избра третата тематична ос, в която ще реализира дейности, свързани с теренни проучвания на местните говори, история, традиции и обичаи. Партньори на читалищната библиотека в Мездра са библиотеките към читалищата в селата Долна Кремена и Ребърково, целеви библиотеки към Фондацията и ОУ “Христо Ботев” – гр. Мездра. Учениците от 6 а и 6 б класове ще проучват говорите в тези села и ще правят записи, които ще се дигитализират и качат на страницата на читалището в интернет, ще се потопят в легендите, обичаите и традициите на двете села, както и ще придобият умения от народната материална култура. Предвидени са и посещения на Регионалния исторически музей – гр. Враца и Регионална библиотека “Христо Ботев”, отдел “Краезнание”. Финалът на проекта ще бъде в основното училище, където учениците ще представят всичко събрано и научено по проекта в едно състезание “Аз обичам своя роден край”.

С този проект читалищната библиотека поставя началото на събирателската дейност от всички села от общината, за да се обогати Българският диалектен атлас за северозападните говори, да се публикуват неразказаните моменти от историята на нашия край и да се проучат народните традиции и обичаи, които да се предадат на следващите поколения, за да не се загуби връзката между тях.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Моля отговорете на въпроса *