Първа награда за трети пореден път!

На 23 юни Народно Читалище „Н.Й. Вапцаров 1908” с подкрепата на Община Червен бряг проведе VI Национален фолклорен фестивал „Пъстра Шевица”, посветен на 110- та на Народно Читалище „Н.Й. Вапцаров 1908”. Участваха над 300 участници от читалища и училища, групи и състави от Ловешка, Врачанска, Велико Търновска, Кюстендилска, Шуменска и Софийска област. От Община Червен бряг взеха участие читалищата от селата: Бресте; Девенци; Чомаковци; Рупци; Глава; Сухаче, Реселец и Радомирци . 25 танцови и певчески групи и 12 индивидуални изпълнители бяха оценени от журито с председател: Проф. Горица Найденова – Институт за изследване на изкуствата към БАН; Калинка Костадинова – преподавател по народно пеене гр. Враца; Боряна Маринова – Хореограф гр. Оряхово Сред най-колоритните участници бяха ЖЕНСКИ НАРОДЕН ХОР Народно читалище ”Просвета – 1925” гр. Мездра и ТАНЦОВ СЪСТАВ „ЛУДИ МЛАДИ” Народно читалище ”Правда – 1905” с. Новачене. Н Ч „Н.Й. Вапцаров 1908” благодари на всички участници в VI Национален фолклорен фестивал „Пъстра Шевица” за незабравимата атмосфера! 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Моля отговорете на въпроса *