НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОСВЕТА 1925 – МЕЗДРА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА