Обогатяване на библиотечния фонд с държавно финансиране

НЧ “Просвета 1925 – Мездра” за поредна година спечели проект за нови книги от Програмата “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност 2023” към Министерство на културата. Отпуснатите средства са в размер 2 895,41 лв.

Книгите подбрани в проекта са съобразени с интересите и потребностите на читателите – художествена литература за възрастни, за деца и юноши, енциклопедии, книги за самообучение и практика. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Моля отговорете на въпроса *