НЧ „Просвета 1925-Мездра“ обявява Пети читалищен конкурс „Георги Тодоров”

Уважаеми творци,

За пета поредна година НЧ „Просвета 1925-Мездра” има удоволствието да обяви конкурс на името на Георги Тодоров (1928-2001) – дългогодишен учител по български език и литература, училищен инспектор, журналист, писател и краевед, читалищен деец и общественик.

Регламент: Право на участие в конкурса имат всички жители на община Мездра, които са навършили 18 години, включително ученици от XI и XII клас.

Конкурсът е анонимен – творбите се подават неподписани, придружени със запечатан плик, съдържащ личните данни на автора (трите имена, адрес, телефон и e-mail). Неанонимни текстове няма да бъдат разглеждани.

Раздели:

  1. Поезия – приема се по 1 (едно) непубликувано стихотворение от автор;
  2. Художествена проза – приема се по 1 (един) непубликуван разказ, не по-дълъг от 3 машинописни страници;

III. Краезнание – приема се по 1 (един) непубликуван текст, не по-дълъг от 3 машинописни страници.

Срок за подаване на творбите: до 16 април 2020 г. (четвъртък).

Текстовете могат да бъдат предавани на Валентина Цекова, секретар на НЧ „Просвета 1925-Мездра”, или изпратени по пощата на адреса на читалището:

гр. Мездра 3100,

ул. ”Просвета” №2,

НЧ ”Просвета 1925-Мездра”

(за читалищния конкурс „Георги Тодоров“).

Награден фонд: В трите раздела ще бъде връчена по една парична награда, а всички автори ще получат грамота за участие в конкурса.

Тържественото отчитане на конкурса ще се състои на 24 април 2020 г. (петък) в НЧ „Просвета 1925-Мездра”.

Очакваме творбите ви! Успех!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Моля отговорете на въпроса *