НЧ “Просвета 1925” – гр. Мездра обявява Шести читалищен конкурс “Георги Тодоров”

Уважаеми творци,
Народно читалище “Просвета 1925” – гр. Мездра обявява Шести читалищен конкурс в памет на Георги Тодоров (1928-2001 г.) – дългогодишен учител по български език и литература в община Мездра, училищен инспектор, журналист, писател, краевед и читалищен деец.
Регламент:
Право на участие в конкурса имат всички жители на община Мездра, които са навършили пълнолетие, включително ученици от XI и XII клас.
Раздели:
I. Поезия – приема се по 1 (едно) непубликувано стихотворение от автор;
II. Художествена проза – приема се по 1 (един) непубликуван разказ, не по-дълъг от 3 стандартни машинописни страници;
III. Краезнание – приема се по 1 (един) непубликуван текст, не по-дълъг от 5 стандартни машинописни страници.
Срок за подаване на творбите: до 15 април 2022 г.
Текстовете могат да бъдат подадени по един от следните начини:
• по пощата на адрес: гр. Мездра 3100, ул. „Просвета“ №2, НЧ „Просвета 1925-Мездра“ (за читалищния конкурс „Георги Тодоров“);
• на място в читалището, при Моника Петкова, секретар на НЧ „Просвета 1925-Мездра”,
• или на e-mail: prosveta_1925@mail.bg
Награден фонд:
В трите раздела ще бъде връчена по една парична награда, а всички автори ще получат грамота за участие в конкурса.
Резултатите от конкурса ще бъдат отчетени на 21 април 2022 г. в НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра.
Очакваме творбите ви! Успех!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Моля отговорете на въпроса *