НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра обявява Пети читалищен конкурс „Георги Тодоров”

Уважаеми творци,

Народно читалище „Просвета 1925“ – гр. Мездра обявява Пети читалищен конкурс на името на Георги Тодоров (1928-2001 г.) – дългогодишен учител по български език и литература, училищен инспектор, журналист, писател, краевед, читалищен деец и общественик.

Регламент: Право на участие в конкурса имат всички жители на община Мездра, които са навършили пълнолетие, включително ученици от XI и XII клас.

Раздели:

  1. Поезия – приема се по 1 (едно) непубликувано стихотворение от автор;
  2. Художествена проза – приема се по 1 (един) непубликуван разказ, не по-дълъг от 3 стандартни машинописни страници;

III. Краезнание – приема се по 1 (един) непубликуван текст, не по-дълъг от 5 стандартни машинописни страници.

Срок за подаване на творбите: до 19 април 2021 г. (понеделник).

Текстовете могат да бъдат подадени по един от следните начини:

  • по пощата на адрес: гр. Мездра 3100, ул. „Просвета“ №2, НЧ „Просвета 1925-Мездра“ (за читалищния конкурс „Георги Тодоров“);
  • на място в читалището, при Валентина Цекова, секретар на НЧ „Просвета 1925-Мездра”,
  • или на e-mail: prosveta_1925@mail.bg

Награден фонд: В трите раздела ще бъде връчена по една парична награда, а всички автори ще получат грамота за участие в конкурса.

Резултатите от конкурса ще бъдат отчетени на 23 април 2021 г. (петък) в НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра.

Очакваме творбите ви! Успех!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Моля отговорете на въпроса *