НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра обявява Осми читалищен конкурс „Георги Тодоров”

Народно читалище „Просвета 1925“ – гр. Мездра обявява Осми читалищен конкурс в памет на Георги Тодоров* (1928-2001 г.) – дългогодишен учител по български език и литература в община Мездра, училищен инспектор, журналист, писател, краевед и читалищен деец.

Регламент на конкурса:

Конкурсът е явен и ще се проведе в две възрастови групи:

ученици от VIII до XII клас (15-19 годишна възраст),

автори над 20-годишна възраст.

Творбите на участниците са на свободна тематика.

Раздели:

I. Поезия – приема се по 1 (едно) непубликувано стихотворение от автор до 3 стандартни машинописни страници формат А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14;

II. Художествена проза – приема се по 1 (един) непубликуван разказ от автор до 3 стандартни машинописни страници формат А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14;

III. Краезнание – приема се по 1 (един) непубликуван текст от автор до 5 стандартни машинописни страници А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14.

Текстовете могат да бъдат подадени по един от следните начини:

по пощата на адрес: гр. Мездра 3100, ул. „Просвета“ №2, НЧ „Просвета 1925-Мездра“ (за читалищния конкурс „Георги Тодоров“);

на място в читалището, при Моника Петкова, секретар на НЧ „Просвета 1925-Мездра”,

• или на e-mail: prosveta_1925@mail.bg

Краен срок за подаване на творбите: 8 април 2024 г.

Награди:

В трите раздела в двете възрастови групи ще бъде връчена по една парична награда, а всички участници ще получат грамота за участие в конкурса.

Творбите ще бъдат оценени от комисия в състав: председател – Валентин Вълчев, председател на НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра и членове – Светла Дамяновска – председател на Литературен клуб ‚Христо Ботев, член на СБП, и Мирослав Гетов – председател на Краеведското дружество.

Текстове, които не отговарят на регламента на конкурса, отпадат от класирането.

Резултатите от конкурса ще бъдат отчетени на 23 април 2024 г. в НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра.

***

* Георги Тодоров е роден на 23 април 1928 г. в с. Боденец, Врачанско. Завършва гимназия в Мездра и висше образование в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Славянска филология“. В продължение на 35 години е учител по български език и литература в гр. Мездра, 5 години е окръжен училищен инспектор. Дългогодишен председател е на литературната група и на краеведското дружество при градското читалище „Просвета“. След пенсионирането си работи като главен експерт в отдел „Култура” на Община Мездра.

Автор е на сборника с разкази „Благи залци” (1996 г.), на краеведското изследване „Книга за село Боденец и боденчани” (2000 г.) и, посмъртно, на сборника с разкази и новели „Сезони на кукувицата” (2003 г.).

Георги Тодоров почина на 17 август 2001 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Моля отговорете на въпроса *