Краеведско дружество

Краеведско дружество

Краеведското дружество при НЧ „Просвета” – Мездра е основано на 15 март 1988 г. То е първото във Врачанско и едно от трите действащи дружества понастоящем в нашата област, наред с тези във Враца и Бяла Слатина. Негови учредители са 13 историци, учители и читалищни дейци с изявени интереси към миналото на родния край. Сред тях са проф. Михаил Мичев, Христо Гълъбов, Георги Тодоров, Николай Санков, Анчо Анчев, Димитър Ангелов, Киро Киров, Ваньо Ивановски, Иван Минев, Владимир Джаферски и Валентин Вълчев. Първият председател на дружеството е Димитър Воденичаров, зам.-председател на Общинския съвет за духовно развитие.

Сред по-значимите прояви в 30-годишната история на Краеведското дружество са Научните сесии „100 години Община Мездра” (1998 г.) и „100 години образование в гр. Мездра” (2001 г.) с ръководител ст. н. с. Иван Райкински, директор на Регионален исторически музей – Враца, докладите от които бяха публикувани в самостоятелни сборници, както и сборника „Строителите на Мездра разказват” (2005 г.).

През втората половина на 90-те години на миналия век и първото десетилетие на новия век бяха издадени поселищни истории на повечето от 27-те села в община Мездра – Боденец, Брусен, Върбешница, Зверино, Люти дол, Игнатица, Люти брод, Очин дол, Ребърково, Царевец и др.

През 2004 г. излезе от печат проучването на Красимира Лука „Античните паметници в община Мездра”, а през 2009 г. книгата „Мездра – кратък исторически очерк”, дело на авторския колектив Георги Ганецовски, проф. д-р и. н. Кирил Йорданов, ст. н. с. д-р Сергей Торбатов, Кирил Радовенски и Георги Апостолов.

През периода 1990-2010 г. мездренските краеведи работят под ръководството на Христо Гълъбов (1900-1995), Георги Тодоров (1995-2001) и Иван Минев (2001-2010). От 2010 г. председател на дружеството е Мирослав Гетов, по чиято инициатива в рамките на традиционните Празници на културата „Мездра-май” се провеждат Майски краеведски четения (2011-2015).

Мездренските краеведи са редовни участници в Регионалната краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето”, организирана от Регионална библиотека „Христо Ботев” и Регионален инспекторат по образованието, и в Самостоятелните краеведски четения на Регионално краеведско дружество – Враца.