За нас

Настоятелство на читалището, 27.03.2024 г.

  1. Мирослав Аспарухов – Председател
  2. Виктория Данкова
  3. Мирослав Гетов
  4. Никодим Нанов
  5. Иван Иванчев
  6. Калин Стойчев
  7. Нели Минева

Проверителна комисия:

  1. Дарина Ватова
  2. Яна Нинова
  3. Даниела Бързашка

 

Учредителен протокол на Читалище „Просвета” – Мездра

„Днесъ, 11 октомврий 1925 г., гражданите отъ с. Мездра, Врачанска околия, на брой 34 (тридесетъ и четири) души, събрани въ прогимназията подъ председателството на най-стария – Стоянъ Ив. Чорбановъ и при секретаръ Петъръ Горановъ, след разменените мисли решиха да образуватъ въ с. Мездра УЧЕНОЛЮБИВО ДРУЖЕСТВО И ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА”.

Въ същото време се прие и изработения от временната комисия уставъ.

За Настоятелство се избраха: Ст. Ив. Чорбановъ, Иванъ Кръстевъ, Пешо Митовъ, Андрей Филиповъ, Иванъ Тошевъ, Никола Николовъ и Йорданъ Георгиевъ. За Контролна комисия: Алекси Каменовъ, Георги Динковъ и Никола Алипиевъ.

За Просветителна комисия се избраха: Пешо Митовъ, Никола Николовъ, Йорданъ Христовъ, Никола Алипиевъ и Иванъ Кръстевъ, а за Увеселителна комисия – Велчо Николовъ, Петъръ Горановъ, Никола Леонкевъ, Никола Додовъ и Христо Георгиевъ.

Председателъ: (п) Ст. Ив. Чорбановъ

Секретаръ: (п) Ив. Кръстевъ”

 

ПО-ВАЖНИ ДАТИ В ИСТОРИЯТА НА ЧИТАЛИЩЕТО

11 октомври 1925 г. – В Мездра е образувано Ученолюбиво дружество и Читалище „Просвета”.

1927 г. – За патронен празник на читалището е определен 1 ноември – Ден на народните будители;

31 декември 1927 г. – С постановка на комедията „Службогонци” от Иван Вазов, изнесена на новогодишната вечеринка на читалището, е поставено началото на театралната самодейност.

2 февруари 1935 г. – Сформиран е Строителен комитет за постройка на Дом-паметник читалище „Просвета”.

8 март 1936 г. – Настоятелството решава да бъде сформирана духова музика с диригент Митко Велчев.

1938 г. – Начало на певческата самодейност: създаден е първият смесен хор с ръководител Георги Наумов.

20 август 1939 г. – Положен е основният камък за построяване на Дом-паметник читалище „Просвета”.

1 януари 1946 г. – с постановка на пиесата „Покойникът” от Бранислав Нушич, изнесена от самодейния театър, официално е открит читалищният салон (днес Дом на железничаря).

17 юни 1947 г. – Начало на танцовата самодейност: сформиран е първият танцов състав от работници в текстилната фабрика „Бахава“.

16 юли 1947 г. – С прожекция на филма „Клетва” отваря врати читалищното кино. През 1951 г. киното става самостоятелно звено с управител Георги Динков, а по-късно преминава към ДП „Кинефикация”, която разкрива своя кантора в Мездра (1954).

1 януари 1952 г. – С назначаването първата щатна библиотекарка Минка Начева Читалищната библиотека вече отваря врати всеки делничен ден.

17 март 1950 г. – Читалище „Просвета” е преименувано на „Васил Коларов“ – название, което носи до началото на 1991 г.

22 февруари 1952 г. – Сформиран е литературно-творчески кръжок (днес Литературен клуб „Христо Ботев”) с ръководител Първан Стефанов.

6 ноември 1955 г. – Поставени са основите на Детска музикална школа с ръководител проф. Христо Панчев, заменен впоследствие от Стефан Костов и Владимир Спасов.

18 февруари 1959 г. – Решено е да бъде сформирана Детска балетна школа.

8 март 1960 г. – Сформирана е женска битова група с ръководител Гергана Илчева.

13 ноември 1961 г. – Организирани са първите курсове за изучаване на чужди езици – френски, немски и английски, с ръководители Богдана Пенчева, Севастица Йолова и Методи Йорданов.

24 май 1962 г. – НЧ „Васил Коларов” – Мездра е отличено със Званието „Образцово народно читалище“. Същата година е изграден Народен университет, който развива широка лекционна дейност.

1962 г. – Сформиран е кръжок по изобразително изкуство с ръководител Любомир Минковски.

24 януари 1968 г. – Към читалището е създаден любителски кино-фото клуб

1 октомври 1968 г. – Направена е първа копка за изграждането на пристройка към читалището – сградата е завършена на 1 май 1974 г., когато ОНЧ „Васил Коларов” окончателно се премества в нея.

1969 г. – Сформиран е Детски танцов състав с ръководител Панталей Томов (Панко).

1970 г. – Основан е Женски народен хор с ръководител Стефан Костов.

3 декември 1975 г. – С Указ №2304 на Държавния съвет на НРБ ОНЧ „Васил Коларов” – Мездра е наградено с Орден „Кирил и Методий” – I степен по случай 50 години от основаването на читалището и за неговата дългогодишна народополезна дейност.

15 март 1988 г. – Учредено е Краеведско дружество с председател Димитър Воденичаров, зам.-председател на Общинския съвет за духовно развитие.

октомври 1989 г. – Създадена е Група за стари градски песни „Мездрея” с ръководител Валентин Вълчев.

13 февруари 1991 г. – Настоятелството решава да бъде възстановено старото име на Читалището – „Просвета”.


Политика за поверителност и защита на личните данни

Политика за поверителност и защита на личните данни

Единни правила за библиотечно обслужване на читателите в читалищната библиотека

Правилник за обслужване на читателите в читалищната библиотека