Детски танцов състав “Мезденче”

Ден на детето

Международен фестивал Нестия – Св. Влас, Несебър

Международен фолклорен фестивал Златно коло – Сърбия

Монтана

МФФ Врач. пролет

Фестивал в гр. Кунардо, Италия

Челопеч