Дванадесети майски краеведски четения се проведоха в гр. Мездра

В рамките на традиционните Празници на културата „Мездра-май“ в гр. Мездра се проведоха Дванадесети майски краеведски четения. Организатор на събитието бе Краеведското дружество към НЧ „Просвета 1925“ – Мездра. Гости на форума бяха Нели Минева – заместник-кмет на Община Мездра, Иван Иванчев – директор на ОУ „Христо Ботев“, общински съветници, много родители и приятели на краезнанието.

Краведските четения бяха открити от ученици от IV „б“ клас в ОУ „Христо Ботев“ – Мездра с класен ръководител Лилия Христова, които изнесоха художествено-публицистичен рецитал под наслов „Христо Ботев – патронът на моето училище“.

Интерес предизвикаха също презентациите „Виртуален албум „100 години гимназиално образование в Мездра“ на Цветелина Стоянова и Данаил Димитров – преподаватели в СУ „Иван Вазов“ – Мездра, и „Виртуална разходка в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Мездра“, представена от ученици от VI клас ЦОУД с ръководител Рени Славейкова.

По време на четенията бяха представени 12 краеведски проучвания:

• „Историческата и културна памет в региона на гр. Мездра и на Искърското дефиле“ на Клуб „Предания, легенди, обреди“ в ПГ „Алеко Константинов“ – Мездра с ръководител Павлина Левичкова,

• „Краеведската дейност на Клуб „Приятели на краезнанието“ в СУ „Св. Климент Охридски“ – Зверино“ с ръководител Валентина Цекова,

• „Истински истории – продължение на книгата „Магията на говора в с. Зверино, Врачанско“ на Ивана Захариева,

• „Археологически комплекс „Калето“ и още седем забележителни туристически обекта в община Мездра“ на Светла Дамяновска,

• „Малките шегобийци“ на д-р ф. н. Анета Дилова,

• „Село Зверино. История, бит, етнография, фолклор“ от Иван Цанев (1897-1988) на Стиляна Стоянова/ НЧ „Факел-1926“ – Зверино,

• „Орлицата“, „Как прекарваха с биволи големите бели блокове варовик през река Искър“ и „Песен за Деян овчар и хайдутин“ – спомени от краеведа Кънчо Кънчев (1935-2012 г.)“ на Лиляна Лещарска/ НЧ „Просвета-1928“ – Царевец,

• „Кухня от миналото: Как се замесва хляб с квас и рецепти за летни гозби в с. Долна Кремена от средата на XX век“ на Милка Пухалска/ НЧ „Просвета 1897“ – Долна Кремена,

• „Традиционни ястия в с. Кален и в с. Цаконица“ на д-р ф. н. Христина Маринска,

• „Детски дрешки от средата на XX век“ на Бистра Цолова/ НЧ „Просвета 1897“ – Долна Кремена,

• „Имената на местностите около с. Курново“ на Рени Митева,

• „35 години Краеведско дружество – Мездра“ на Мирослав Гетов/ НЧ „Просвета 1925“ – Мездра.

Всички участници в четенията получиха грамоти за принос към съхраняването на знания за родния край и илюстрованите книжки „Археологически комплекс „Калето“ и още седем забележителни туристически обекта в община Мездра“ и „Миналото на Хайредин в думи и образи“.

В досегашните 12 издания на краеведските четения са представени общо 170 проучвания за миналото на родния край от древността до наши дни. Със свои разработки в четенията са взели участие 47 краеведи от Мездра, Враца, София, Правец и съставните села на общината.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Моля отговорете на въпроса *