Група за народни песни “Гласът на ансамбъл Мездра”

Този нов колектив е създаден след като настоятелството реши на заседание, че читалището има нужда от млади хора, които да продължат популяризирането на българските народни песни. И така месец Март бе създадена Групата за народни песни “Гласът на ансамбъл Мездра” с ръководител Любомир Гешковски.