Градското читалище в Мездра отчете своята дейност през 2022 г.

Общото събрание удостои със званието “Почетен член на НЧ “Просвета 1925” трима дългогодишни читалищни дейци

Годишно отчетно събрание на НЧ „Просвета 1925” се проведе в гр. Мездра. На събранието присъстваха 78 от общо 154 действителни членове на читалището, а сред гостите на форума беше заместник-кметът на Община Мездра Нели Минева.

Преди деловата работа присъстващите почетоха паметта на трима читалищни дейци, починали наскоро – един от основателите и първи хореограф на танцовия състав Теменужка Тинчева, бившият председател на читалището (1986-1991 г.) Цеца Павлова и дългогодишният музикант във Вокална група за стари градски песни „Мездрея“ Васко Ганев.

Отчет за дейността на културно-просветната институция през 2022 г. изнесе Валентин Вълчев, председател на Читалищното настоятелство. В него той очерта разностранната библиотечна дейност и основните изяви на международно, национално и регионално ниво на 7-те самодейни и художествено-творчески колективи, които функционират към читалището: Ансамбъл „Мездра“, Детски танцов състав „Мездренче”, Вокална група за стари градски песни „Мездрея”, Женски народен хор, Група за народно пеене „Гласът на Ансамбъл „Мездра“, Литературен клуб „Христо Ботев“ и Краеведско дружество.

Положителна оценка за работата на Настоятелството и на щатните читалищни работници даде Проверителната комисия в доклада, изнесен от Бистра Цолова.

Общото събрание прие Отчета за дейността на НЧ „Просвета 1925” през 2022 г., Доклада на Проверителната комисия и Основни насоки за развитие на читалището през 2023 г.

Приет беше Бюджет 2023. В него са заложени приходи в размер на 176 249 лв., в т. ч. 167 799 лв. държавна субсидия и 8 050 лв. постъпления от такси и членски внос. В разходната част на бюджета са предвидени 142 220 лв. за заплати, осигуровки и хонорари на читалищните работници и на ръководители на съставите, 11 500 лв. за издръжка на самодейните колективи, 10 600 лв. за ток, вода и газ и 1 700 лв. за закупуване на нови книги, абонамент за периодични печатни издания и библиотечна дейност.

На събранието бяха приети шестима нови членове на читалището – Афродита Иванова, Веска Поповска, Костадина Иванова, Станка Ангелова, Тотка Беленска и Цветина Пешевска.

Общото събрание удостои със званието „Почетен член на НЧ „Просвета 1925“ трима читалищни дейци: бившите председатели на читалището Иван Братинов (1968-1969 г.) и Йордан Гергов (1995-2000 г.) – за принос в читалищната дейност, и дългогодишната библиотекарка в Читалищата библиотека (1973-2013 г.) Лиляна Георгиева – за принос в библиотечната дейност и в развитието на читалището.

Освен тях, досега с това отличие за изключителни заслуги към читалището са удостоени Найчо Анков и Владимир Бобошевски (1929 г.), Антония Ганева, Иван Минев, д-р п. н. Мария Цоцова-Додова и Панталей Томов-Панко (2011 г.), Цветан Марковски (2013 г.), Елза Митова, Стоян Чорбанов (посмъртно) и Теменужка Тинчева (2020 г.).

Трима са благодетелните членове на НЧ „Просвета 1925”: крупният индустриалец Иван Балабанов (1887-1969) и предприемачите Кирил (Киро) Ковачев (1897-1953) и Минко Цветков (1885-1950), които са провъзгласени за такива съответно през 1946 г. и през 1947 г.

Мирослав Гетов

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Моля отговорете на въпроса *