ПОКАНА за Годишно отчетно събрание

ПОКАНА

 

Настоятелството

при „НЧ Просвета 1925 – Мездра“

 

ВИ КАНИ

на

Годишно отчетно събрание

 

С дневен ред:

1.  Отчет за дейността на читалището за 2021г.

2.  Доклад на Проверителната Комисия за 2021г.

3.  Приемане на Основни насоки за дейността на читалището за 2022г.

4.  Приемане на Бюджет за 2022г.

 

на 28.04.2022 г., от 17.30 часа, 

Място: салона на читалището

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Моля отговорете на въпроса *