Годишно отчетно събрание на НЧ “Просвета 1925” се проведе в Мездра

Годишно отчетно събрание на НЧ „Просвета 1925” се проведе в гр. Мездра. На форума присъстваха 78 от общо 150 действителни членове на читалището.

Отчет за дейността на културната институция през 2021 г. изнесе Валентин Вълчев, председател на Читалищното настоятелство. В него той очерта библиотечната дейност и основните изяви на международно, национално и регионално ниво на шестте самодейни и художествено-творчески колективи, които функционират към читалището: Ансамбъл „Мездра“, Детски танцов състав „Мездренче”, Вокална група за стари градски песни „Мездрея”, Женски народен хор, Литературен клуб „Христо Ботев“ и Краеведско дружество.

“Въпреки извънредната епидемична обстановка, въведена в страната, която затрудняваше работата на всички, през миналата година НЧ „Просвета 1925“ успя да запази своите постоянни колективи”, подчерта Вълчев. Той представи новия секретар на читалището Моника Петкова и благодари на бившия секретар Валентина Цекова за нейната дългогодишна и усърдната работа.

Положителна оценка за работата на Настоятелството и на щатните читалищни работници даде Проверителната комисия в доклада, изнесен от Бистра Цолова.

Общото събрание прие отчета за дейността на НЧ „Просвета 1925” през 2021 г., доклада на Проверителната комисия и Основни насоки за развитие на читалището през 2022 г.

Приет беше Бюджет 2022. В него са заложени приходи в размер на 173 649 лв., в т. ч. 167 799 лв. държавна субсидия и 5 450 лв. постъпления от такси и членски внос. В разходната част на бюджета за тази година са предвидени 132 900 лв. за заплати, осигуровки и хонорари на читалищните работници и на ръководители на съставите, 12 500 лв. за издръжка на самодейните колективи, 9 100 лв. за ток, вода и газ и 6 900 лв. за телекомуникационни услуги, закупуване на нови книги, абонамент и ремонтни дейности.

Мирослав Гетов, снимки: Павел Петров

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Моля отговорете на въпроса *