Библиотека

Библиотека

Още при създаването на мездренското читалище през 1925 г., към него е разкрита библиотека с пръв библиотекар Йордан Георгиев. Първоначално тя разполага с ограничен книжен фонд, набавен предимно от дарения, и получава 10-на периодични издания – вестници и списания, между които „Златорогъ”, „Хиперионъ”, „Илюстрована седмица” и др.

Сред „пионерите” библиотекар-домакини са Сайко Нинов (1927-1928), Велчо Николов (1930-1933), Христо п. Андреев (1934-1942) и Христо Николов Хубавий (1943-1944), които завършват библиотечни курсове за повишаване на квалификацията. През 1930 г. се обособява Детска читалня и е решено да се набавят детско-юношески списания. Библиотечният фонд постепенно нараства и се определя работно време за свободен достъп на читатели.

През 1952 г. е назначен първият щатен библиотекар – Мария (Минка) Начева, благодарение на което библиотеката вече отваря врати всеки делничен ден и привлича нови читатели. През 1957 г. за библиотекар е назначена Цветана Диновска, която заварва фонд от 4000 тома, подредени форматно. Започва изграждането на азбучен и систематичен каталог на читалищната библиотека и е заведена Книга за движение на библиотечния фонд. Своите имена в библиотечната история оставят също Веселина Сотирова и Сава Котларска.

През 1966 г. към библиотечното обслужване се добавя още една дейност – книгоразнасяне по домовете и подвижни библиотеки. За целта са назначени 12 библиотекари, които раздават годишно около 2000 тома. Въвежда се справочно-библиографската работа, с която се извършва диференцирано обслужване на читателите съобразно техните търсения и нужда от информация. Читалищната библиотека се превръща в информационен център с богат справочен апарат.

Съществен принос за развитието на читалищната библиотека през тези години имат Цеца Павлова, Елза Митова, Здравка Иванова, Маргарита Димитрова, Нина Александрова, Татяна Радкова, Цветана Евстатиева и Мария Йолашка. В по-ново време в библиотеката работят Лиляна Георгиева, Пенка Петкова, Таня Мицева, Вяра Филипова.

 

Днес библиотеката се обслужва от Павлина Русева и Величка Христова.

  • В момента Библиотеката при НЧ „Просвета 1925” разполага с 49 755 тома и има обособени следните отдели за диференцирано обслужване на читателите: Детски отдел, Заемна за възрастни, Читалня-информационен център по Проект „Глобални библиотеки – България” и Отдел „Изкуство”.
  • Осъществява се автоматизирана обработка и изграждане на електронен каталог на библиотечния фонд.
  • Акцент в библиотечното обслужване е приобщаване на подрастващите читатели чрез национални програми за насърчаване на четенето сред младите хора.

Редовно се организират прояви във връзка с честване на празници, годишнини, лятна читалня „Забавно лято в библиотеката“ и т. н. През 2015 г. Читалищната библиотека реализира проект „Бърза помощ за природата“.