Представителен ансамбъл Мездра

Представителен танцов ансамбъл “Мездра”
Представителен танцов ансамбъл

Началото на танцовата самодейност в Мездра е поставено на 17 юни 1947 г., когато е сформиран първият танцов състав при НЧ „Просвета”. В него влизат работници от текстилната фабрика „Бахава“, собственост на предприемача Иван Балабанов (1887-1970), почетен гражданин на общината и благодетелен член на читалището.

През 1951 г. за ръководител на състава е назначен Цоло Крачунов, който сформира група от 30-на младежи и девойки и започва разучаването на хора с мотиви от Искърския край. Под негово ръководство самодейците бележат значително израстване и изнасят поредица концерти в града и околните села.

Преломна за развитието на танцовия състав е 1962 г., когато негов ръководител става Цветан Марковски, завършил курс на обучение при изтъкнатия хореограф Иван Тодоров. Сформирана е трупа от 26 младежи и девойки – т. нар. средношколски състав, със свой изпълнителски облик и репертоар. Тогава се правят първите опити да се премине от фолклорни към сценично обработени танци. Танцовият състав развива интензивна концертна дейност, редовен участник е в прегледите на художествената самодейност, а през 1965 г. негов концерт е излъчен по Българската телевизия.

През втората половина на 60-те години за хореограф е привлечен Панталей Томов, който първоначално поема детските танцови формации, а от 1972 г. става ръководител на средношколския състав. Под негово ръководство израстват няколко поколения танцьори, които непрекъснато повишават своето изпълнителско майсторство и обогатяват репертоара си. Танцовият ансамбъл става три пътиокръжен първенец и лауреат в заключителните етапи на Четвъртия (1974), Петия (1979) и Шестия (1984) републикански фестивали  на художествената самодейност, а през 1982 г. завоюва званието „Представителен”. Мездренските самодейци изнасят стотици концерти у нас и в чужбина, в т. ч. при задграничните си турнета в Румъния, Гърция, Шотландия, Франция, Украйна, Турция и Испания.

Свой дял за развитието на състава впоследствие имат наследниците на Панко Марио Гергов и Миглена Ваклинова.

От 2004 г. художествен ръководител и хореограф на танцовия ансамбъл е Мирослав Аспарухов, под чието ръководство нашите самодейци печелят нови престижни успехи и прославят Мездра и България по света. С особена стойност са първото място в Международния фолклорен фестивал в Бурса (2014) и „Голямата танцова награда на София” за 2013, 2014, 2015, 2016 г., както и многобройните отличия при турнетата на ансамбъла в Италия, Словения, Гърция, Сърбия, Унгария, Чехия, Словакия, Полша, Германия, Македония, Франция, Северен Кипър, Турция и Украйна, Румъния.

В момента Ансамбъл „Мездра” е в състав от 42-ма танцьори, а репертоарът му включва повече от 20 танца от всички етнографски области на страната. Съвсем заслужено години наред танцовият ансамбъл е считан за „лицето, сърцето и душата” на НЧ „Просвета” – гр. Мездра.